Polish

Twórz lub edytuj pliki Excela w systemie Linux przy użyciu platformy .NET

Pojawienie się obecnie zautomatyzowanych rozwiązań sprawiło, że automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych stała się popularna w różnych branżach. Dokumenty arkuszy kalkulacyjnych są tworzone i przetwarzane programowo z poziomu rozwiązań internetowych lub stacjonarnych. W związku z tym w tym artykule omówiono sposób tworzenia plików Excel XLSX i XLS na platformie Linux przy użyciu platformy .NET.
października 20, 2021 · 6 min · Usmana Aziza

Twórz lub edytuj pliki Excel w systemie Linux przy użyciu języka Java

Obecnie arkusze kalkulacyjne są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania dużej ilości danych tabelarycznych. Możesz także wykonywać różne operacje, takie jak stosowanie formuł, generowanie wykresów i wykresów, sortowanie i filtrowanie danych i tak dalej. Automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych przyniosła rewolucję w różnych branżach. Dynamiczne tworzenie i manipulowanie arkuszami kalkulacyjnymi znacznie ułatwiło obsługę danych. Aby programowo manipulować arkuszami kalkulacyjnymi, w tym artykule opisano sposób tworzenia plików Excel XLSX lub XLS od podstaw w systemie Linux przy użyciu języka Java.
października 8, 2021 · 7 min · Usmana Aziza