Polish

Twórz pliki Excel XLS/XLSX w C# bez MS Office

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć pliki Excel XLS/XLSX w C# bez instalowania pakietu MS Office. Arkusze kalkulacyjne stały się obecnie istotną częścią przechowywania, organizowania i analizowania danych. Arkusze kalkulacyjne, takie jak MS Excel, umożliwiają wykonywanie obliczeń i sortowanie, generowanie wykresów lub wykresów, tworzenie budżetów i wykonywanie wielu innych zadań związanych z rachunkowością lub analizą danych. Ponieważ zautomatyzowane rozwiązania są obecnie bardziej popularne w biznesie, pojawił się trend tworzenia i manipulowania dokumentami Excel (XLS/XLSX), który rozwija się w ogromnym tempie.
stycznia 21, 2020 · 7 min · Usmana Aziza