Polish

Twórz tabele przestawne w programie Excel przy użyciu języka C# .NET

W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć tabelę przestawną w programie Excel w języku C#. Omówimy również, jak programowo sortować lub ukrywać dane tabeli przestawnej za pomocą Aspose.Cells for .NET — interfejsu API platformy .NET do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Excel i manipulowania nimi bez konieczności korzystania z programu Microsoft Excel. Tabele przestawne w Excelu Wszystko stało się cyfrowe, a zautomatyzowane rozwiązania do generowania i manipulowania arkuszami kalkulacyjnymi Excel są szeroko stosowane.
stycznia 10, 2020 · 5 min · Usmana Aziza