Polish

Twórz arkusze kalkulacyjne MS Excel w C++ bez pakietu MS Office — obszerny przewodnik

Wcześniej napisałem post o tym, jak zaimplementować funkcje automatyzacji Excela i tworzyć pliki Excel XLS/XLSX od podstaw przy użyciu C#. Dzisiaj pokażę ci, jak tworzyć skoroszyty programu Excel, wstawiać dane do arkuszy programu Excel, obliczać formuły oraz tworzyć wykresy i tabele w arkuszach kalkulacyjnych przy użyciu języka C++. Wszystkie funkcje automatyzacji arkuszy kalkulacyjnych będą obsługiwane przez C++ Excel API - Aspose.Cells for C++. Aspose.Cells for C++ to natywna biblioteka C++, która pozwala tworzyć, czytać, analizować i konwertować dokumenty arkuszy kalkulacyjnych bez konieczności używania programu Microsoft Excel.
maja 15, 2020 · 7 min · Usmana Aziza