Polish

Zarządzaj regułami skrzynki odbiorczej na serwerze Exchange w języku C#

Microsoft Exchange Server umożliwia definiowanie różnych reguł dla skrzynki odbiorczej, które mają zastosowanie do wiadomości, takich jak przenoszenie wiadomości do folderu, usuwanie wiadomości itp. Podczas pracy z usługami Exchange z poziomu aplikacji .NET może być konieczne programowo zarządzaj regułami skrzynki odbiorczej. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć i aktualizować reguły skrzynki odbiorczej na MS Exchange Server w C# .NET.
marca 13, 2022 · 4 min · Usmana Aziza