Polish

Dodaj nową warstwę w PSD programowo przy użyciu C#

PSD (Photoshop Document) to natywny format pliku obrazu dla popularnej aplikacji Adobe Photoshop. Jest powszechnie używany do tworzenia logo, broszur i innych obrazów, w których plik PSD zawiera kilka warstw. Możesz programowo manipulować plikami PSD w aplikacjach .NET. W tym artykule dowiesz się, jak programowo tworzyć nowe warstwy w pliku PSD przy użyciu języka C#.
sierpnia 11, 2022 · 4 min · Muzammil Khan