Polish

Twórz i wysyłaj wiadomości za pomocą Microsoft Graph API w Javie

Microsoft Graph API umożliwia programowy dostęp i korzystanie z różnych usług Office 365 i Microsoft Cloud. W poprzednim artykule pokazaliśmy, jak używać interfejsu Microsoft Graph API do tworzenia i aktualizowania folderów. W tym artykule pokażemy, jak tworzyć i wysyłać wiadomości za pomocą Graph API w Javie.
kwietnia 1, 2022 · 3 min · Usmana Aziza