Polish

Twórz i wysyłaj wiadomości e-mail programu Outlook przy użyciu C# .NET lub .NET Core

Na tym blogu dowiesz się, jak tworzyć wiadomości e-mail programu Outlook (w tym MSG, EML, EMLX lub MHTML) w języku C#. Pokażemy również, jak wysyłać wiadomości e-mail synchronicznie lub asynchronicznie przy użyciu języka C# w .NET lub .NET Core. Poczta e-mail stała się głównym źródłem wymiany wiadomości i udostępniania treści, takich jak dokumenty, obrazy lub inne typy plików. Częstotliwość korzystania z wiadomości e-mail jest bardziej związana z systemami online do udostępniania ważnych powiadomień lub dokumentów wielu podmiotom.
stycznia 23, 2020 · 7 min · Usmana Aziza