Polish

Twórz i edytuj PowerPoint PPT w ASP.NET

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć lub edytować prezentacje PowerPoint w aplikacjach ASP.NET. Artykuł wyraźnie omówi sposób dodawania slajdu, tytułu, tła, tekstu, kształtu i obrazów w prezentacji programu PowerPoint. Aby to osiągnąć, użyjemy Aspose.Slides for .NET, który jest interfejsem API do manipulacji prezentacją do tworzenia, edytowania i konwertowania plików PowerPoint i OpenOffice.
września 9, 2021 · 3 min · Usmana Aziza