Polish

Utwórz formularz ankiety ze znaczników JSON przy użyciu C#

Możesz łatwo programowo generować ankiety, quizy i gotowe do druku arkusze odpowiedzi OMR ze znaczników JSON. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć formularz ankiety ze znaczników JSON przy użyciu języka C#.
lutego 26, 2022 · 5 min · Muzammil Khan