Polish

Utwórz plik XBRL za pomocą Python

Możesz łatwo programowo utworzyć dokument instancji XBRL w Python. Do pliku XBRL można dodawać obiekty lub elementy, takie jak odniesienie do schematu, kontekst, jednostka, elementy itp. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć dokumenty instancji XBRL za pomocą Python.
lipca 26, 2022 · 9 min · Muzammil Khan