Polish

Stwórz Web Scraper w C#

Web Scraping, znany również jako indeksowanie sieci, zbieranie danych lub zbieranie danych, służy do wydobywania danych ze stron internetowych. Skrobak sieciowy wykorzystuje różne selektory danych, takie jak selektory CSS, XPath lub oba z nich, w celu wyodrębnienia danych ze stron internetowych. Oba te selektory są skuteczne w zbieraniu i analizowaniu informacji z sieci. W tym artykule omówiono sposób tworzenia skrobaka sieci Web w języku C#, w szczególności informacje o nawigacji HTML, zapytaniu XPath i selektorze CSS.
maja 25, 2022 · 5 min · Farhan Raza