Polish

Stwórz Web Scraper w Javie

Web Scraping jest również nazywany zbieraniem danych, zbieraniem sieci lub indeksowaniem sieci, które służy do wydobywania danych ze stron internetowych. Skrobak sieciowy może wykorzystywać różne podejścia do wydobywania informacji. Na przykład XPath, selektory CSS, niestandardowe filtry, nawigacja HTML itp. Zgodnie z takimi scenariuszami, w tym artykule opisano, jak programowo utworzyć narzędzie do skrobania stron internetowych w Javie.
kwietnia 25, 2022 · 5 min · Farhan Raza