Polish

Obsługa dokumentów Word w aplikacjach Qt w Visual Studio

W poprzednim poście pokazałem, jak zintegrować Aspose.Words for C++ z aplikacją Qt przy użyciu Qt Creator. W tym poście sprawdzimy, jak skonfigurować i używać Aspose.Words for C++ w Qt przy użyciu Visual Studio. Później utworzymy dokument Word w aplikacji Qt. Skonfiguruj Aspose.Words for C++ w aplikacji Qt Do tworzenia aplikacji Qt w Visual Studio użyłem następujących wersji Visual Studio, Qt i Qt VS Tools: Visual Studio 2017 Qt 5.14.2 Narzędzia Qt VS dla Visual Studio 2017 Po skonfigurowaniu wymaganego środowiska możesz wykonać następujące kroki w celu zintegrowania biblioteki Aspose’ Word z aplikacją Qt.
kwietnia 15, 2020 · 2 min · Usmana Aziza