Polish

Twórz, analizuj i weryfikuj raporty finansowe XBRL i iXBRL przy użyciu języka C#

Ten artykuł zawiera informacje na temat raportowania biznesowego przy użyciu standardu XBRL, celu XBRL oraz sposobu automatyzacji procesu tworzenia raportów biznesowych opartych na XBRL w aplikacjach .NET. Ponadto zawiera metody krok po kroku do analizowania plików XBRL i iXBRL oraz programowego pobierania danych przy użyciu języka C#.
kwietnia 29, 2020 · 5 min · Usmana Aziza