Polish

Skopiuj lub przenieś arkusze programu Excel w języku C#

W niektórych przypadkach może być konieczne skopiowanie arkuszy roboczych w skoroszycie programu Excel lub z jednego skoroszytu do drugiego. Z drugiej strony przenoszenie arkuszy roboczych w celu zmiany ich pozycji w skoroszycie jest również wymagane w różnych scenariuszach. Aby programowo wykonać wyżej wymienione zadania, w tym artykule pokazano, jak kopiować arkusze robocze w skoroszytach programu Excel przy użyciu języka C#. Ponadto obejmuje również sposób zmiany pozycji arkusza w skoroszycie programu Excel.
marca 15, 2021 · 3 min · Usmana Aziza