Polish

Szyfruj i odszyfruj pliki Excela za pomocą C#

MS Excel zapewnia mechanizm szyfrowania w celu ochrony danych w arkuszach kalkulacyjnych przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Wraz z zastosowaniem szyfrowania możesz określić hasło wymagane do otwarcia plików Excel. W tym artykule opisano sposób przeprowadzania szyfrowania plików programu Excel z poziomu aplikacji .NET. W szczególności dowiesz się, jak szyfrować i odszyfrowywać pliki Excela za pomocą C#.
stycznia 14, 2021 · 3 min · Usmana Aziza