Polish

Konwertuj dane Excela na DataTables w C#

Arkusze kalkulacyjne MS Excel są szeroko stosowane do przechowywania małych, średnich lub dużych danych. W różnych przypadkach arkusze kalkulacyjne działają jak baza danych do przechowywania danych aplikacji. Mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie odczytanie danych przechowywanych w plikach programu Excel z poziomu aplikacji internetowych lub komputerowych. W takich przypadkach w tym artykule omówiono sposób eksportowania danych z arkuszy programu Excel do DataTables w języku C#.
stycznia 1, 2021 · 3 min · Usmana Aziza