Polish

Dodaj lub wyodrębnij dźwięk w programie PowerPoint PPT w języku C#

W różnych przypadkach prezenterzy włączają do swoich prezentacji dźwięki lub klipy audio. MS PowerPoint zapewnia ramki dźwiękowe do wstawiania dźwięków do slajdów. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować manipulację ramkami dźwiękowymi w prezentacjach. W szczególności artykuł dotyczy sposobu wstawiania lub wyodrębniania ramek dźwiękowych w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#.
września 21, 2021 · 3 min · Usmana Aziza