Polish

Konwertuj GPX na GeoJSON w C#

GPX to schemat XML zaprojektowany jako wspólny format danych GPS. Natomiast format GeoJSON to otwarty standardowy projekt do reprezentowania obiektów geograficznych. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja formatu GPX do formatu GeoJSON. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik GPX na format GeoJSON w języku C#.
listopada 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza