Polish

Połącz szablon HTML z JSON w C#

Szablony HTML służą do zbierania danych z różnych źródeł danych. Po połączeniu danych z szablonem można tworzyć dokumenty HTML. W niektórych scenariuszach dane wejściowe do scalania z plikiem szablonu mogą istnieć w formacie JSON. Zgodnie z takimi przypadkami użycia w tym artykule opisano, jak programowo scalić szablony HTML z danymi w formacie JSON w języku C#.
października 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza