Polish

Konwertuj obraz HTML na JPG, PNG, BMP i GIF w C#

Pliki HTML są często używane w Internecie. Następnie [Aspose.HTML for .NET][1] API obsługuje wiele funkcji do pracy z formatem plików HTML. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować HTML na obraz w C#. Możesz renderować stronę HTML do JPG, PNG, BMP, GIF i innych popularnych formatów obrazów.
maja 30, 2020 · 4 min · Farhana Razę