Polish

C# Konwersja HTML do formatu obrazu JPG, PNG, BMP i GIF z .NET

Pliki HTML są często używane w Internecie. Następnie [Aspose.HTML for .NET][1] API obsługuje wiele funkcji do pracy z formatem pliku HTML. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować HTML na obraz w języku C#. Możesz renderować stronę HTML do JPG, PNG, BMP, GIF i innych popularnych formatów graficznych.
maja 30, 2020 · 4 min · Farhan Raza