Polish

Rysuj kształty w języku C#: linie, łuki, elipsy i prostokąty

Często wymagane jest tworzenie różnych obiektów graficznych poprzez rysowanie kształtów, w tym okręgów, linii, prostokątów itp. Kształty te można również wykorzystać do opisywania obrazów. W tym artykule dowiesz się, jak programowo rysować różne kształty w języku C#. Pokażemy, jak rysować linie, elipsy, łuki i prostokąty oraz generować ich obrazy.
grudnia 6, 2022 · 6 min · Usmana Aziza

Programowe rozmycie obrazów w języku C#

Podczas pracy z manipulacją obrazami często trzeba edytować obrazy, stosując różne filtry/efekty. Wśród różnych innych efektów efekt rozmycia jest powszechnie używany do zanikania obiektów na obrazie. W tym artykule dowiesz się, jak programowo rozmyć obraz w języku C#.
października 18, 2022 · 2 min · Usmana Aziza