Polish

Konwertuj LaTeX na Word za pomocą C#

TEX LaTeXa to popularny format używany do pisania artykułów, książek i innych publikacji. Wykorzystuje różne znaczniki do wstawiania tekstu, grafiki, równań matematycznych, symboli itp. W dokumencie. W niektórych przypadkach może być konieczna programowa konwersja pliku LaTeX do formatu Word. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik LaTeX (.tex) na format programu Word przy użyciu języka C#.
maja 29, 2021 · 2 min · Usmana Aziza