Polish

Zastosuj filtry Mediana i Wiener do obrazów w C#

W tym artykule pokażemy, jak zastosować filtry mediany i Wienera, które są powszechnie używane do odszumiania i wygładzania obrazów. Zobaczmy więc, jak programowo zastosować filtry median i wiener do obrazu w języku C#.
października 20, 2022 · 4 min · Usmana Aziza