Polish

Konwertuj PNG na Word w C# .NET

MS Word udostępnia szereg ekscytujących funkcji do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Możesz wzbogacić swoje dokumenty o formatowanie tekstu, tabele, grafikę, obrazy, WordArt i tak dalej. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe zaimportowanie obrazu PNG do dokumentu programu Word. Lub możesz otrzymać partię obrazów PNG, które musisz przekonwertować na dokument programu Word. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak konwertować obrazy PNG do programu Word w języku C# .NET.
lipca 29, 2022 · 3 min · Usmana Aziza