Polish

Narysuj prostokąt w C#

Grafika wektorowa jest szeroko stosowana do rysowania kształtów. Możesz łatwo rysować kształty w aplikacjach C# podczas pracy z API Aspose.Drawing. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule omówiono sposób rysowania prostokąta w języku C#.
lipca 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza