Polish

Konwertuj RGB lub RGBA na kod koloru HEX w C#

Model kolorów RGB składa się z trzech podstawowych kolorów, w tym czerwonego, zielonego i niebieskiego. Pozostałe kolory są tworzone przez dodanie lub połączenie tych kolorów podstawowych. Szesnastkowe kody kolorów są również popularne na stronach internetowych do ustawiania kolorów. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja kodów kolorów RGB na HEX. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować kod koloru RGB na HEX w języku C#.
października 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza