Polish

Programowe wyszukiwanie tekstu w pliku rysunku DWG w języku C#

Pliki DWG zawierają dane projektowe 2D lub 3D. Jest szeroko stosowany przez projektantów, inżynierów i architektów. W niektórych sytuacjach może być konieczne znalezienie ciągu tekstowego w pliku rysunku DWG. W związku z tym w tym artykule omówiono programowe wyszukiwanie tekstu w pliku DWG w języku C#.
grudnia 7, 2022 · 3 min · Farhan Raza