Polish

Użyj selektorów CSS w HTML przy użyciu C#

Możesz zastosować różne reguły do reguł CSS, używając selektorów CSS. W tym artykule wyjaśniono szczegóły wraz z przykładami metod QuerySelector i QuerySelectorAll. Możesz używać tych selektorów CSS do nawigacji w dokumentach HTML lub do tworzenia wzorca wyszukiwania pasującego do elementów w dokumencie HTML.
grudnia 2, 2022 · 3 min · Farhana Razę