Polish

Konwertuj Excel na CSV i CSV na Excel przy użyciu C++

Excel to popularny format udostępniania informacji. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której masz dane w pliku Excel (XLS, który musisz zaimportować do bazy danych. W tym celu musisz przekonwertować plik Excel do formatu CSV. Z drugiej strony możesz mieć dane w Format CSV wyeksportowany z bazy danych, którą trzeba dalej przetwarzać w pliku Excel. W takich przypadkach konieczna jest konwersja pliku CSV do formatu Excel. Z tego artykułu dowiesz się, jak wykonać obie te konwersje programowo za pomocą C++.
marca 25, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad