Polish

Konwertuj CSV na Excel lub Excel na CSV w systemie Linux za pomocą .NET

Pliki CSV są powszechnie używane do przechowywania danych w postaci wartości oddzielonych przecinkami. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest wyeksportowanie danych z plików CSV do arkuszy kalkulacyjnych Excel lub odwrotnie. W takich przypadkach w tym artykule omówiono sposób eksportowania danych z pliku CSV do programu Excel i programu Excel do pliku CSV w systemie Linux.
października 21, 2021 · 2 min · Usmana Aziza