Polish

Konwersja stopni dziesiętnych na stopnie minuty sekundy DMS w C#

Wartości szerokości i długości geograficznej są używane do określenia dowolnego miejsca na ziemi. Podczas gdy stopnie minuty i sekundy to inny format współrzędnych geograficznych. W niektórych scenariuszach może być konieczne przekonwertowanie niektórych stopni dziesiętnych na stopnie minuty i sekundy. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule omówiono sposób konwertowania stopni dziesiętnych na stopnie minut i sekund DMS programowo w języku C#.
listopada 3, 2022 · 2 min · Farhan Raza