Polish

Twórz, aktualizuj i usuwaj kontakty w Gmailu przy użyciu C#

Gmail to jedna z popularnych i powszechnie używanych aplikacji pocztowych na całym świecie. Wraz z zarządzaniem wiadomościami e-mail umożliwia pracę z kalendarzami, kontaktami, czatami itp. oraz zapewnia inne usługi współpracy. W poprzednim artykule widziałeś, jak zaimportować kontakty z konta Gmail w aplikacji .NET. W tym artykule omówimy, jak tworzyć, aktualizować i usuwać kontakty na koncie Gmail przy użyciu C# .NET.
kwietnia 21, 2022 · 10 min · Usmana Aziza