Polish

Twórz, aktualizuj lub usuwaj zadania na MS Exchange Server w Javie

Listy rzeczy do zrobienia służą do śledzenia czynności do wykonania. Ludzie tworzą takie listy na papierze, w edytorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych itp. Microsoft Exchange Server zapewnia również funkcję tworzenia i zarządzania listami rzeczy do zrobienia, które składają się z zadań. Aby programowo pracować z tymi zadaniami, w tym artykule pokazano, jak dodawać, aktualizować lub usuwać zadania na serwerze MS Exchange Server w Javie.
marca 11, 2022 · 4 min · Usmana Aziza