Polish

Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn w programie Excel przy użyciu języka C++

MS Excel zapewnia wiele funkcji do pracy z plikami Excel. Jedną z podstawowych operacji, które można wykonać, jest wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz wstawić lub usunąć wiersze i kolumny podczas programowego manipulowania plikami Excel. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak wstawiać i usuwać wiersze i kolumny w arkuszach programu Excel przy użyciu języka C++.
kwietnia 23, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad