Polish

Praca z komentarzami w dokumentach programu Word przy użyciu języka C++

Microsoft Word zapewnia możliwość dodawania komentarzy do dokumentów Word. Komentarze mogą być pomocne w takich przypadkach, jak sugerowanie ulepszeń w dokumentach lub dzielenie się przemyśleniami na temat tekstu. Mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie programowe zarządzanie komentarzami. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak pracować z komentarzami w dokumentach programu Word przy użyciu języka C++.
maja 5, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad