Polish

Jak wstawiać i usuwać wiersze i kolumny w Excelu w Python

Podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi często trzeba wstawiać lub usuwać wiersze i kolumny w arkuszach. Zgodnie z tym w tym artykule opisano, jak programowo manipulować wierszami i kolumnami w arkuszach. W szczególności dowiesz się, jak wstawiać lub usuwać pojedyncze lub wiele wierszy i kolumn w arkuszu programu Excel przy użyciu języka Python.
kwietnia 13, 2021 · 4 min · Usmana Aziza