Polish

Konwertuj DGN na DWF lub DWFX w C#

Możemy programowo wyeksportować rysunki 2D lub 3D z plików DGN do dokumentów DWF lub DWFX. Oprogramowanie CAD generuje i obsługuje pliki DGN. Ta konwersja pozwala na przenośny format do udostępniania rysunków. Ten samouczek nauczy Cię, jak używać języka C# do konwertowania pliku DGN do formatu DWF lub DWFX.
września 24, 2022 · 4 min · Denis Demenko