Polish

Konwertuj DGN na obraz JPEG, PNG lub TIFF w języku C#

Pliki DGN to dwuwymiarowe lub trójwymiarowe (2D/3D) rysunki, które są zwykle obsługiwane przez aplikacje CAD dla budownictwa. Może być konieczne przekonwertowanie go na obraz w celu wyświetlenia podglądu w większej liczbie środowisk systemowych. W tym artykule omówiono konwersję obrazów DGN do JPEG, PNG lub TIFF ze wszystkimi ważnymi szczegółami.
października 7, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj obraz DGN na obraz JPEG, PNG lub TIFF za pomocą języka Java

Pliki DGN są często używane przez budowlane aplikacje CAD do projektowania różnych infrastruktur, takich jak drogi, mosty, budynki itp. Możesz przekonwertować plik DGN na obraz spełniający różne wymagania. W tym artykule omówiono konwersję obrazu DGN do formatu PNG, JPEG lub TIFF: Konwerter obrazów DGN na JPEG, PNG lub TIFF — instalacja Java API Programowo konwertuj plik DGN na obraz JPEG za pomocą języka Java Konwertuj obraz DGN na obraz PNG programowo przy użyciu języka Java Programowa konwersja obrazu DGN do TIFF w Javie Konwerter obrazów DGN na JPEG, PNG lub TIFF — instalacja Java API Aspose.
września 10, 2021 · 3 min · Farhan Raza