Polish

Konwertuj DGN na PDF w C#

Pliki DGN to pliki rysunków 2D lub 3D, które są tworzone i obsługiwane przez aplikacje CAD. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe wyeksportowanie rysunków z plików DGN do dokumentów PDF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik DGN do formatu PDF za pomocą języka C#.
września 5, 2022 · 3 min · Muzammil Khan