Polish

C# Konwertuj DICOM na obrazy JPEG, GIF, PNG i BMP

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to standardowy format pliku do przechowywania informacji dotyczących obrazowania medycznego. Informacje przechowywane w obrazach DICOM są zarządzane w postaci zestawów danych, w tym nagłówka i zestawu danych obrazu. Najczęściej obrazy DICOM zawierają skany medyczne, takie jak USG, MRI itp., które są wymieniane między wieloma podmiotami w celu udostępniania informacji medycznych pacjenta. Aby przeglądać obrazy DICOM, na rynku dostępne są różne przeglądarki DICOM offline i online.
kwietnia 1, 2020 · 3 min · Usmana Aziza