Polish

Porównaj dokumenty MS Word przy użyciu języka Java

Porównanie dokumentów MS Word odbywa się w celu poznania różnicy między dwiema wersjami dokumentu. MS Word posiada wbudowaną opcję porównywania treści dwóch dokumentów. Jednak wraz ze wzrostem liczby dokumentów ręczne porównywanie dokumentów staje się trudne. Aby zautomatyzować ten proces, w tym artykule opisano sposób porównywania dwóch dokumentów MS Word (DOC/DOCX) przy użyciu języka Java.
października 5, 2020 · 4 min · Usmana Aziza