Polish

Chroń PowerPoint PPT lub PPTX w Javie

Cyfrowe informacje zawsze stwarzają zagrożenie, że zostaną sfałszowane, zmanipulowane lub wykorzystane niewłaściwie przez nieupoważnionych użytkowników. Dlatego podejmowane są różne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji. Zgodnie z tym artykuł ten dotyczy programowej ochrony prezentacji MS PowerPoint PPTX/PPT. W szczególności dowiesz się, jak chronić pliki PowerPoint za pomocą haseł lub podpisów cyfrowych w Javie.
lutego 24, 2021 · 3 min · Usmana Aziza