Polish

Wyłącz sprawdzanie zgodności w Excelu w Python

Narzędzie do sprawdzania zgodności z programem MS Excel zapewnia, że plik w starszym formacie nie korzysta z funkcji zapewnianych przez nowszą wersję programu Excel. Dzięki temu osoby korzystające ze starszych wersji programu Excel nie mają problemów ze zgodnością. Podczas manipulowania plikami programu Excel może być konieczne dynamiczne wyłączenie sprawdzania zgodności. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak włączyć lub wyłączyć sprawdzanie zgodności dla skoroszytów MS Excel w Python.
grudnia 8, 2021 · 2 min · Usmana Aziza