Polish

Wyłącz sprawdzanie zgodności w plikach Excel przy użyciu języka Java

Różne wersje MS Excel są dostępne i używane na całym świecie. Dzięki temu nowsze wersje zapewniają funkcje, które mogą nie być dostępne w starszych wersjach. Dlatego MS Excel używa narzędzia do sprawdzania zgodności, aby obniżyć funkcje, które nie są obsługiwane przez starszy format podczas zapisywania plików. Podczas manipulowania plikami programu Excel może być konieczne dynamiczne wyłączenie sprawdzania zgodności. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak wyłączyć sprawdzanie zgodności dla skoroszytów MS Excel w Javie.
listopada 8, 2021 · 2 min · Usmana Aziza