Polish

Konwertuj Word DOC lub DOCX na HTML, MHTML w C# VB.NET

Możesz łatwo konwertować dokumenty Word (DOC/DOCX) na strony internetowe, takie jak format HTML lub MHTML. Aspose.Words for .NET API może być użyty do wykonania tej konwersji przy użyciu C# lub VB.NET. Konwersja dokumentów Microsoft Word jest popularnym przypadkiem użycia, dlatego interfejs API obsługuje różne opcje konwersji.
października 2, 2020 · 3 min · Farhan Raza