Polish

Konwertuj DOCX na DOC lub DOC na DOCX za pomocą C# VB.NET

Dokumenty Microsoft Word są głównie dwojakiego rodzaju, DOC i DOCX. Możesz konwertować DOCX na DOC, a także z DOC na DOCX, używając programowo C# lub VB.NET. Każdy dokument może być przetwarzany i konwertowany jeden po drugim lub możesz grupowo konwertować pliki DOC i DOCX, jeśli musisz pracować z wieloma plikami.
października 24, 2020 · 4 min · Farhan Raza