Polish

Konwertuj Word DOC lub DOCX na HTML, MHTML w C# VB.NET

Możesz łatwo konwertować dokumenty Word (DOC/DOCX) na strony internetowe, takie jak format HTML lub MHTML. Aspose.Words for .NET API może być użyty do wykonania tej konwersji przy użyciu C# lub VB.NET. Konwersja dokumentów Microsoft Word jest popularnym przypadkiem użycia, dlatego interfejs API obsługuje różne opcje konwersji.
października 2, 2020 · 3 min · Farhan Raza

Dokument Word (DOC/DOCX) do konwersji HTML przy użyciu języka Java

Formaty plików Microsoft Word DOC/DOCX są znane, ponieważ edytor tekstu obsługuje różne funkcje porządkowania i wyjaśniania informacji. Podobnie format pliku HTML jest pomocny przy wyświetlaniu informacji w aplikacjach internetowych. W tym artykule nauczysz się konwersji plików Worda (DOC/DOCX) do HTML lub HTML5 przy użyciu Javy. Poniżej znajdują się przypadki użycia, które będziesz tutaj badać: Konwertuj Word (DOC/DOCX) na HTML za pomocą Java Konwertuj DOCX na HTML5 za pomocą Javy Konwertuj chroniony hasłem plik Word do formatu HTML przy użyciu języka Java Konwertuj Word na MHTML przy użyciu Javy Konwerter Java DOCX na HTML lub HTML5 - instalacja Po pierwsze, możesz łatwo skonfigurować Aspose.
lipca 15, 2020 · 4 min · Farhan Raza