Polish

Konwertuj pliki OFT na HTML w C# .NET

OFT to format szablonu dla wiadomości e-mail używanych przez MS Outlook. W OFT możesz zdefiniować układ wiadomości e-mail, który może być wypełniony treścią wiadomości. Ten szablon może być wstępnie sformatowany i dynamicznie używany do tworzenia niestandardowych wiadomości. W niektórych przypadkach może być konieczna programowa konwersja plików OFT do formatu HTML. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik OFT na format HTML w języku C# .NET.
maja 12, 2022 · 2 min · Usmana Aziza